Llongyfarchiadau I Glwb CffI Felinfach

Mae yna gryn ddathlu yn Nyffryn Aeron yng Ngheredigion wedi i Glwb Ffermwyr Ifanc Felin-fach ennill cystadleuaeth cyfrwng Cymraeg hanner awr adlonaint Cymru yn Y Drenewydd dros y penwythnos.

Cynhaliwyd y gystadleuaeth yn Theatr Hafren, Y Drenewydd ar yr 8fed a 9fed o fis Mawrth.

Dywedodd Alaw Fflur Jones wrth Cymru Fyw: "Dyma'r tro cyntaf i'r clwb gystadlu ar lefel Cymru wedi i ni ennill ar lefel Ceredigion wythnos ddiwethaf.

"Roedd ein hanner awr yn sôn am drip Ysgol Sul go helbulus - a Mr Bean yn cael sylw mewn un olygfa."

Alaw hefyd, sy'n ddisgybl Blwyddyn 13 yn Ysgol Gyfun Aberaeron, a enillodd y gystadleuaeth i fod yn aelod iau CFfI Cymru.

"Fi jyst ffili credu'r cyfan," meddai, ac mae'n annog unrhyw un i fod yn aelod o Glwb Ffermwyr Ifainc er mwyn cael mwynhau amrywiol brofiadau.

Clwb Bro Ddyfi, Maldwyn oedd yn ail yn y gystadleuaeth hanner awr adloniant ac roedd Clwb Pen-y-bont o Sir Gaerfyrddin yn drydydd.

Attachments:
Download this file (Christmas Waste collections 2018 (002).jpg)Casgliadau Gwastraff Nadolig[ ]86 kB

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU 

CEREDIGION 2020

CYFARFOD CYHOEDDUS

I SEFYDLU PWYLLGOR CRONFA LEOL

NOS FAWRTH 20 TACHWEDD 2018

 AM 7:30

NEUADD GOFFA FELINFACH

CROESO I BAWB 

Llythyr Audir Cymraeg

Llythyr Audir Cymraeg

Attachments:
Download this file (Llythyr Audir Cymraeg.pdf)Llythyr Audir Cymraeg[ ]296 kB

Datganiad Cyfrifon 2017 i 2018

Datganiad Cyfrifon 2017 i 2018

Attachments:
Download this file (Datganiad Cyfrifon 2017 i 2018.pdf)Datganiad Cyfrifon 2017 i 2018[ ]431 kB

POST MALEISUS

Ydych chi'n 'nabod rhywun sy'n derbyn lot o lythyron?  Ydyn nhw'n hala arian mewn ymateb i'r llythyron hyn?  'Falle eu bod yn darged i dwyllwyr.  Mae gan y Post Brenhinol dim arbenigol sydd yn delio gyda phost maleisus.  Gallwch gysylltu a;r tim trwy e-bost Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.  neu trwy lythyr i FREEPOST SCAM MAIL neu ffonio 0800 0113 466.