Swydd Swyddog Hyfforddi Cymraeg Gwaith

Cyngor Sir Ceredigion

Cyflog: Gradd 10 - GBP 30,153 - GBP 31,601

Lleoliad: Canolfan Rheidol, Aberystwyth

Oriau Gwaith: 37 awr yr wythnos

Cytundeb:  Dros dro tan 31st Mawrth 2019 (yn y lle cyntaf)

Mae Cyngor Sir Ceredigion eisiau recriwtio unigolyn dynamig ac ymroddedig ar gyfer y swydd Swyddog Hyfforddi Cymraeg Gwaith o fewn y Cyngor. Bydd y swydd hon yn cynorthwyo i ddarparu hyfforddiant Cymraeg o safon i staff y Cyngor.
Ariennir y swydd gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ac mae'n rhan o'r cynllun Cymraeg Gwaith, a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Nod y cynllun Cymraeg Gwaith yw cynnig ystod o gyfleoedd i staff ddysgu a gwella eu Cymraeg er mwyn defnyddio'r iaith yn hyderus yn y gweithle a thu hwnt.
Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau Cymraeg ardderchog gyda gradd yn y Gymraeg neu bwnc perthnasol, yn ogystal a chymhwyster dysgu neu hyfforddi cymeradwy.
Bydd datblygu, darparu a gwerthuso cyrsiau Cymraeg yn rhan o'r swydd, gan gynnwys cyrsiau dwys a hyrwyddo cynllun mentoriaid Cymraeg.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a:
Caroline Lewis, Swyddog Arweiniol Corfforaethol - Pobl a Threfniadaeth ar 01970 633949

Dyddiad cau: Dydd Sul, 22 Ebrill 2018

Cynhelir cyfweliadau ar: Dydd Llun 30 Ebrill 2018

Attachments:
Download this file (Agenda 10 Ebrill 2018.odt)Agenda 10 Ebrill 2018.odt[ ]100 kB