Pwyllgor Craffu Twristiaeth

6ed Gorffennaf

Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth, SY23 2AX  

11.00 - 13.00
 

 

Bydd y Pwyllgor sy'n gyfrifol am graffu ar waith Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AC, yn cyfarfod yn Aberystwyth i drafod cyflwr presennol y diwydiant twristiaeth yng Nghymru a'r ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn ei gefnogi a'i ddatblygu, yn benodol:

  • Y cymorth sydd ar gael i fusnesau twristiaeth bach o dan Gynllun Gweithredu Economaidd Llywodraeth Cymru
  • Effaith bosibl Brexit ar dwristiaeth;
  • Strategaeth twristiaeth Llywodraeth Cymru 'Partneriaeth ar gyfer Twf', gan gynnwys 'y blynyddoedd thematig' a'r ystadegau diweddaraf ar berfformiad twristiaeth;

Mae'r cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. Os hoffech ddod draw, a wnewch chi ateb drwy anfon e-bost at: cysylltu@cynulliad.cymru neu ffonio 0300 200 6565.

Os hoffech gymryd rhan ar y cyfryngau cymdeithasol, anfonwch trydar at @CynulliadCymru.

Mae rhagor o wybodaeth ar y Pwyllgor, ei gylch gorchwyl a'i Aelodaeth, ar dudalen we y Pwyllgor yn: 

http://www.assembly.wales/en/bus-home/committees/Pages/Committee-Profile.aspx?cid=450