Rhif Ffon Newydd

O 1 Medi, 2018 ymlaen, y rhif ffôn newydd i gysylltu â Gofal Cymdeithasol mewn argyfwng, y tu allan i oriau, fydd:

 

0300 4563554