Eisteddfod Genedlaethol Tregaron


Cynhelir cyfarfod cyhoeddus i drigolion yr ardal i fod yn rhan o’r paratoadau a’r trefniadau yn Ysgol Gyfun Aberaeron, nos Iau 20 Medi am 19:00 MAE CROESO CYNNES I BAWB!