Casgliadau Gwastraff y Pasg

Fe fydd casgliadau gwastraff dros gyfnod y Pasg yn cael eu darparu ar y diwrnodau arferol fydd yn cynnwys Dydd Gwener y Groglith a Llun Y Pasg.

Lluniau Ffair Sant Silin

Rhai o luniau Ffair Sant Silian a gynhaliwyd ar y 10fed o Chwefror.   Agorwyd y Ffair gan Cadeirydd y Cyngor Sir a Chadeirydd Cyngor Cymuned Llanfihangel Ystrad, Lynford Thomas.   Wyndham Jones a Terry Jones oedd yn arwain y daith a phawb yn eu gwsigoedd o'r cyfnod.

I GOFIO'R GAEAFAU

Nosoan Lansio I Gofi'r Gaeafau, cyfrol o waith dosbarth barddoniaeth Llanbed a gynhaliwyd yn Festri Brondeifi dros gyfnod o 15 mlynedd drwy haelioni y diweddar Ann Rhys.

Cynhleir y noson yn Festri Brondeifi ar Nos Iau, 22ain Mawrth am 7.30yh yng ngofal Euros Lewis gyda chyfraniadau amrywiol.

Croeso cynnes i bawb.

Dydd Gwyl Dewi

Yn ol yr arfer mae Cymdeithas Clotas Cribyn yn dathlu Dydd Gwyl Dewi gyda noson o Gawl a Straeon a Joio yn yr ysgol am 7.00 o'r gloch.   Cofiwch ddod a basin a llwy!   Gwobr i BAWB mewn gwisg draddodiadol.