Croeso i Wefan Cyngor Cymuned Llanfihangel Ystrad

Mae Cyngor Cymuned Llanfihangel Ystrad yng ghanol Sir Ceredigion, hanner ffordd o Lanbedr Pont Steffan i Aberaeron a hanner ffordd o’r Gogledd i’r De o’r Sir.

Wedi ad-drefni Llywodraeth Leol yn 1974, pan sefydlwyd Cyngor Sir Dyfed cafodd y Cynghorau Plwyf eu galw yn ‘Gyngor Cymuned’. Mae yna tua 880 o etholwyr yn Cymuned Llanfihangel Ystrad. Yn 1987 ymunwyd Cyngor Cymuned Dihewyd a Llanfihangel Ystrad a chael eu galw yn ‘Ward Dihewyd’ gyda tua 200 o etholwyr. Mae yna wyth (8) Cynghorydd yn Ward Llanfihangel Ystrad a tri (3) yn Ward Dihewyd. Y pentrefi yn Ward LlanfihangelYstrad yw Felin Fach, Ystrad Aeron, Cribyn, Abermeurig, Temple Bar, Ffynnon Oer a rhan o Bont Creuddyn, ac yn Ward Dihewyd, pentref Dihewyd a Troed-y-rhiw.

Cynhelir cyfarfodydd yr ail nos fawrth o bob mîs, ond yn Awst, a fel bydd y galw ym mîs Ionawr, yn Neuadd Goffa Felin Fach, Ysgol Cribyn a Neuadd Bentref Dihewyd yn eu tro am 7.30yh.

Un o ddyledswyddau mwyaf y cyngor yw gwneud sylwadau ar geisiadau cynllunio cyn cael eu penderfynny gan y Cyngor Sir. Yn ogystal mae’r cyngor yn gyswllt pwysig rhwng y Gymuned a chyrff eraill, e.e. Cyngor Sir.

Mae’r Cyngor yn cydweithio gyda pob gweithgaredd yn yr ardal a chyfrannu’n ariannol tuag at achosion teilwng; hefyd yn gysylltiedig a gwasanaethau fel Seddau Cyhoeddus, Goleuadau Troedffordd a Cysgodfannau Bysys.