Archwiliad 2019-2020

Newyddion Diweddaraf ac Hysbysiad o ddyddiad penodi ar gyfer hawliau etholwyr. Ardystio a chymeradwyo cyfrifon blynyddol ar gyfer 2019-20 Mae rheoliad 15 (1) o ...

Cyfrifon 2018-2019

Mae’r cyfrifon llawn  ar gael trwy gysylltu â’r Clerc, Eleri Lewis – clerc@llanfihangel ystradcc.org.uk The accounts are available on request by contactin...