Gwobr y Gymuned 2021

Llongyfarchiadau i Eluned Davies, Bryniau, Dihewyd ar ennill gwobr arobryn Cyngor Cymuned Llanfihangel Ystrad am gyfraniad oes i’r ardal. Crëwyd y wobr newydd h...

Newyddion

Cadw’n iach y gaeaf hwn Cyhoeddiad newydd oddi Llywodraeth Cymru gyda ‘Awgrymiadau i’ch helpu i fentro allan unwaith eto’ Ar gael yma: Yn Barod i Fynd – A...

SUL Y COFIO

Nos Sadwrn y 13eg o Dachwedd cyflwynwyd torch pabi coch a thorch pabi gwyn yn y gwasanaeth cofio yn Neuadd Felinfach. gan Gadeirydd Cyngor Cymuned Llanfihangel ...

Gwybodaeth am Gymorth / Hardship Support

Mae Cydlynydd Teuluoedd yn Gyntaf a Ffoaduriaid Cyngor Sir Ceredgion wedi paratoi’r ddogfen hon sy’n rhoi gwybodaeth am wahanol gefnogaeth sydd ar gael i drigol...

Cau Ffordd / Road Closure

Noder y cyfyngiad dros dro i draffig ar y ffyrdd canlynol:   /     Please be advised of the following temporary traffic restriction:&nb...

CYFLE I WIRFODDOLI

WE NEED VOLUNTEERS HAHAV is a local charity, providing free support to people across Ceredigion who are affected by an incurable or life-limiting diagnosis. HAH...

Defibrillator Temple Bar

Llanfiahngel Ystrad Community Council recently installed a defibrillator in Temple Bar, Lampeter.  The defibrillator was purchased with Council funds, a gr...