Covid 19 : Canolfannau Cerdded I Mewn

Er mwyn helpu holl drigolion Hywel Dda i gael mynediad hawdd a hyblyg i frechlyn COVID-19, gan ddechrau o ddydd Llun 28 Mehefin, bydd clinigau brechlyn cerdded ...

Hewl ar gau / Road closure

Noder y ffordd canlynol a fydd ar gau dros dro: / Please be advised of the following road closure:  Mynediad i gerbydau’r gwasanaethau brys / Vehicle ...

Hewl ar gau / Road Closure

Noder y ffordd canlynol a fydd ar gau dros dro: / Please be advised of the following road closure:  Mynediad i gerbydau’r gwasanaethau brys / Vehicle ...

Ffordd ar gau / Road Closure

Noder y ffordd canlynol a fydd ar gau dros dro: / Please be advised of the following road closure:  Dim mynediad i gerbydau’r gwasanaethau brys / No t...

Cau’r Ffordd / Road Closure

Noder y ffordd canlynol a fydd ar gau dros dro: / Please be advised of the following road closure:  Mynediad i gerbydau’r gwasanaethau brys / Vehicle ...

Newyddion Cyfrifiad 2021 Census News

Mae’r cyfrifiad yn bwysig i bob un ohonom. Mae’r wybodaeth sy’n cael ei gasglu yn helpu’r llywodraeth ac awdurdodau lleol i gynllunio gwasanaethau fel ysg...