Hewl ar gau / Road Closure

Noder y ffordd canlynol a fydd ar gau dros dro: / Please be advised of the following road closure:  Mynediad i gerbydau’r gwasanaethau brys / Vehicle ...

Ffordd ar gau / Road Closure

Noder y ffordd canlynol a fydd ar gau dros dro: / Please be advised of the following road closure:  Dim mynediad i gerbydau’r gwasanaethau brys / No t...

Cau’r Ffordd / Road Closure

Noder y ffordd canlynol a fydd ar gau dros dro: / Please be advised of the following road closure:  Mynediad i gerbydau’r gwasanaethau brys / Vehicle ...

Newyddion Cyfrifiad 2021 Census News

Mae’r cyfrifiad yn bwysig i bob un ohonom. Mae’r wybodaeth sy’n cael ei gasglu yn helpu’r llywodraeth ac awdurdodau lleol i gynllunio gwasanaethau fel ysg...

Hewl ar gau / Road Closure

Noder y ffyrdd canlynol a fydd ar gau dros dro:  /  Please be advised of the following road closures:  B43242 Dihewyd 9.30 – 5.30 rhwng 08/02/21 – 1...

Rhybudd Sgam / Scam Warning

Mae troseddwyr yn ceisio rhoi’r argraff mai Amazon neu gwmnïau tebyg yn galw. Maen nhw’n dweud bod arnoch chi arian neu fod gwariant heb awdurdod… Peidiwc...