Diweddariad Coronofeirws / Coronovirus Update

Scroll down for English Y Wybodaeth Ddiweddaraf gan CLlLC Heddiw bu i Arweinwyr a Phrif Weithredwyr gyfarfod ar-lein gyda’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Gw...

Arolwg Age Cymru Survey

Dymuna Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ddeall yn well anghenion gofalwyr ‘cudd’ Lansiodd Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ar Ddiwrnod Haw...

Cyfle i roi eich barn

An opportunity to have your say Annwyl Syr / Fadam, Mae Cyngor Sir Ceredigion yn awyddus i dderbyn adborth ar ddrafft y Strategaeth Economaidd. Mae’r strategaet...

Newyddion diweddaraf Coronovirus Update

Cyfyngiadau Newydd i Gymru Defnyddiodd Prif Weinidog Cymru friff Llywodraeth Cymru i’r wasg heddiw i gyhoeddi cyfyngiadau newydd ar gyfer y sectorau llety...

Newyddion Coronovirus

Diweddariad Llywodraeth Cymru Cyfarfu arweinwyr ar gyfer eu cyfarfod wythnosol ar ddydd Gwener 6 Tachwedd i rannu gwybodaeth a diweddariadau, yn enwedig o ran y...

Rhybudd Sgam / Scam Warning

Rhowch y ffôn i lawr! Mae troseddwyr sy’n esgus eu bod yn galw o Microsoft, Norton a BT yn ceisio twyllo preswylwyr Dyfed-Powys. Os fyddwch chi’n derbyn galwad ...