SUL Y COFIO

Nos Sadwrn y 13eg o Dachwedd cyflwynwyd torch pabi coch a thorch pabi gwyn yn y gwasanaeth cofio yn Neuadd Felinfach. gan Gadeirydd Cyngor Cymuned Llanfihangel ...

Gwybodaeth am Gymorth / Hardship Support

Mae Cydlynydd Teuluoedd yn Gyntaf a Ffoaduriaid Cyngor Sir Ceredgion wedi paratoi’r ddogfen hon sy’n rhoi gwybodaeth am wahanol gefnogaeth sydd ar gael i drigol...

Cau Ffordd / Road Closure

Noder y cyfyngiad dros dro i draffig ar y ffyrdd canlynol:   /     Please be advised of the following temporary traffic restriction:&nb...

CYFLE I WIRFODDOLI

WE NEED VOLUNTEERS HAHAV is a local charity, providing free support to people across Ceredigion who are affected by an incurable or life-limiting diagnosis. HAH...

Defibrillator Temple Bar

Llanfiahngel Ystrad Community Council recently installed a defibrillator in Temple Bar, Lampeter.  The defibrillator was purchased with Council funds, a gr...

Diffribiliwr Temple Bar

Yn ddiweddar, gosodwyd diffribiliwr newydd  ar adeilad Tafarn Fronfelen, Temple Bar Prynwyd y diffribiliwr gyda chyfraniad gan Gyngor Cymuned Llanfihangel ...

Covid 19 : Canolfannau Cerdded I Mewn

Er mwyn helpu holl drigolion Hywel Dda i gael mynediad hawdd a hyblyg i frechlyn COVID-19, gan ddechrau o ddydd Llun 28 Mehefin, bydd clinigau brechlyn cerdded ...