Newyddion diweddaraf Coronovirus Update

Cyfyngiadau Newydd i Gymru Defnyddiodd Prif Weinidog Cymru friff Llywodraeth Cymru i’r wasg heddiw i gyhoeddi cyfyngiadau newydd ar gyfer y sectorau llety...

Newyddion Coronovirus

Diweddariad Llywodraeth Cymru Cyfarfu arweinwyr ar gyfer eu cyfarfod wythnosol ar ddydd Gwener 6 Tachwedd i rannu gwybodaeth a diweddariadau, yn enwedig o ran y...

Rhybudd Sgam / Scam Warning

Rhowch y ffôn i lawr! Mae troseddwyr sy’n esgus eu bod yn galw o Microsoft, Norton a BT yn ceisio twyllo preswylwyr Dyfed-Powys. Os fyddwch chi’n derbyn galwad ...

Hewl ar gau / Road closure

Mae gwaith ail-wynebu hanfodol yn dgwydd wrth Pandy, Cribyn rhwng 26ain Awst hyd at y 3ydd o Fedi. Bydd y ffordd hon ar gau am y cyfnod hwn. Os oes ganddoch unr...

Cyfrifon 2019-2020

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’...