Rhybudd Sgam / Scam Warning

Rhowch y ffôn i lawr! Mae troseddwyr sy’n esgus eu bod yn galw o Microsoft, Norton a BT yn ceisio twyllo preswylwyr Dyfed-Powys. Os fyddwch chi’n derbyn galwad ...

Hewl ar gau / Road closure

Mae gwaith ail-wynebu hanfodol yn dgwydd wrth Pandy, Cribyn rhwng 26ain Awst hyd at y 3ydd o Fedi. Bydd y ffordd hon ar gau am y cyfnod hwn. Os oes ganddoch unr...

Cyfrifon 2019-2020

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’...

Age Cymru

Covid 19 Arolwg / Survey Profiadau pobl dros 50 yn ystod y cyfnod clo. Experiences of people aged 50 or over in Wales during the Covid-19 lockdown This survey i...

Covid19: dolenni defnyddiol

Teithio a thrafnidiaeth: Gwybodaeth i weithwyr allweddol a phob teithio hanfodol arall  https://llyw.cymru/teithio-thrafnidiaeth-cyngor Ystadegau ac ymchwil cys...

Archwiliad 2019-2020

Newyddion Diweddaraf ac Hysbysiad o ddyddiad penodi ar gyfer hawliau etholwyr. Ardystio a chymeradwyo cyfrifon blynyddol ar gyfer 2019-20 Mae rheoliad 15 (1) o ...