Defibrillator Temple Bar

Llanfiahngel Ystrad Community Council recently installed a defibrillator in Temple Bar, Lampeter.  The defibrillator was purchased with Council funds, a gr...

Diffribiliwr Temple Bar

Yn ddiweddar, gosodwyd diffribiliwr newydd  ar adeilad Tafarn Fronfelen, Temple Bar Prynwyd y diffribiliwr gyda chyfraniad gan Gyngor Cymuned Llanfihangel ...

Covid 19 : Canolfannau Cerdded I Mewn

Er mwyn helpu holl drigolion Hywel Dda i gael mynediad hawdd a hyblyg i frechlyn COVID-19, gan ddechrau o ddydd Llun 28 Mehefin, bydd clinigau brechlyn cerdded ...