Age Cymru

Covid 19 Arolwg / Survey Profiadau pobl dros 50 yn ystod y cyfnod clo. Experiences of people aged 50 or over in Wales during the Covid-19 lockdown This survey i...

Covid19: dolenni defnyddiol

Teithio a thrafnidiaeth: Gwybodaeth i weithwyr allweddol a phob teithio hanfodol arall  https://llyw.cymru/teithio-thrafnidiaeth-cyngor Ystadegau ac ymchwil cys...

Archwiliad 2019-2020

Newyddion Diweddaraf ac Hysbysiad o ddyddiad penodi ar gyfer hawliau etholwyr. Ardystio a chymeradwyo cyfrifon blynyddol ar gyfer 2019-20 Mae rheoliad 15 (1) o ...

Cyfraniad Diffibriliwr Lleol

Casglwyd £500 yn ddiweddar er cof am Mr. Ken Davies, Felinfach bu farw’n sydyn yn dilyn trawiad ar y galon. Trwy garedigrwydd y teulu cyflwynwyd siec i Ga...

Newyddion Coronovirus News

Mae gwefan y Cyngor Sir yn cael ei ddiweddaru’n ddyddiol http://www.ceredigion.gov.uk/coronafeirws ynghyd ag ar Facebook a Twitter. Os ydych yn defnyddio’r cyfr...