Diffribiliwr Temple Bar

Yn ddiweddar, gosodwyd diffribiliwr newydd  ar adeilad Tafarn Fronfelen, Temple Bar Prynwyd y diffribiliwr gyda chyfraniad gan Gyngor Cymuned Llanfihangel ...

Covid 19 : Canolfannau Cerdded I Mewn

Er mwyn helpu holl drigolion Hywel Dda i gael mynediad hawdd a hyblyg i frechlyn COVID-19, gan ddechrau o ddydd Llun 28 Mehefin, bydd clinigau brechlyn cerdded ...

Hewl ar gau / Road closure

Noder y ffordd canlynol a fydd ar gau dros dro: / Please be advised of the following road closure:  Mynediad i gerbydau’r gwasanaethau brys / Vehicle ...

Hewl ar gau / Road Closure

Noder y ffordd canlynol a fydd ar gau dros dro: / Please be advised of the following road closure:  Mynediad i gerbydau’r gwasanaethau brys / Vehicle ...