Newyddion Coronovirus News

Mae gwefan y Cyngor Sir yn cael ei ddiweddaru’n ddyddiol http://www.ceredigion.gov.uk/coronafeirws ynghyd ag ar Facebook a Twitter. Os ydych yn defnyddio’r cyfr...

Gwybodaeth Coronavirus

Ffynonellau Gwybodaeth Mae sefyllfa’r coronavirus yn newid yn gyflym. Dyma ddau wefan y dylid cyfeirio atynt am wybodaeth cyfredol.  Iechyd Cyhoeddus...

Teithebau bws newydd.

Daw’r holl docynnau bws presennol i ben ar 31ain Rhagfyr, 2019. Rhaid ymgeisio am gerdyn newydd cyn y dyddiad hwn.