Cadeirydd 2019-2020

Y Cynghorydd Alan Henson yn derbyn swydd Cadeirydd am 2019-2020 gan Gadeirydd y llynedd, Y Cyng. Haf Hughes.