Noson o Gyri a Cwis

NOSON GWIS A CYRI QUIZ & CURRY EVENING NOS WENER 25AIN HYDREF FRIDAY EVENING 25TH OCTOBER yn/at Tafarn Dyffryn Aeron Vale of Aeron Pub am/at 7.30 y.h./p.m. ...

Cyfrifon 2018-2019

Mae’r cyfrifon llawn  ar gael trwy gysylltu â’r Clerc, Eleri Lewis – clerc@llanfihangel ystradcc.org.uk The accounts are available on request by contactin...

Cadeirydd 2019-2020

Y Cynghorydd Alan Henson yn derbyn swydd Cadeirydd am 2019-2020 gan Gadeirydd y llynedd, Y Cyng. Haf Hughes.

Llongyfarchiadau I Glwb CffI Felinfach

Mae yna gryn ddathlu yn Nyffryn Aeron yng Ngheredigion wedi i Glwb Ffermwyr Ifanc Felin-fach ennill cystadleuaeth cyfrwng Cymraeg hanner awr adlonaint Cymru yn ...

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ceredigion 2020 Cyfarfod Cyhoeddus i sefydlu pwyllgor cronfa leolNos Fawrth 20 Tachwedd 2018 am 7:30Neuadd Goffa FelinfachCroeso i bawb