Noson o Gyri a Cwis

NOSON GWIS A CYRI

QUIZ & CURRY EVENING

NOS WENER 25AIN HYDREF

FRIDAY EVENING 25TH OCTOBER

yn/at

Tafarn Dyffryn Aeron

Vale of Aeron Pub

am/at

7.30 y.h./p.m.

Tîm o 4 £10 Team of 4

Elw tuag at Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020

Proceeds towards Ceredigion National Eisteddfod 2020