Cyfrifon 2018-2019

Mae’r cyfrifon llawn  ar gael trwy gysylltu â’r Clerc, Eleri Lewis – clerc@llanfihangel ystradcc.org.uk

The accounts are available on request by contacting the Clerk, Eleri Lewis clerc@llanfihangelystradcc.org.uk