Gwybodaeth Coronavirus

Ffynonellau Gwybodaeth Mae sefyllfa’r coronavirus yn newid yn gyflym. Dyma ddau wefan y dylid cyfeirio atynt am wybodaeth cyfredol.  Iechyd Cyhoeddus...

Teithebau bws newydd.

Daw’r holl docynnau bws presennol i ben ar 31ain Rhagfyr, 2019. Rhaid ymgeisio am gerdyn newydd cyn y dyddiad hwn.

Noson o Gyri a Cwis

NOSON GWIS A CYRI QUIZ & CURRY EVENING NOS WENER 25AIN HYDREF FRIDAY EVENING 25TH OCTOBER yn/at Tafarn Dyffryn Aeron Vale of Aeron Pub am/at 7.30 y.h./p.m. ...

Cadeirydd 2019-2020

Y Cynghorydd Alan Henson yn derbyn swydd Cadeirydd am 2019-2020 gan Gadeirydd y llynedd, Y Cyng. Haf Hughes.

Llongyfarchiadau I Glwb CffI Felinfach

Mae yna gryn ddathlu yn Nyffryn Aeron yng Ngheredigion wedi i Glwb Ffermwyr Ifanc Felin-fach ennill cystadleuaeth cyfrwng Cymraeg hanner awr adlonaint Cymru yn ...