Gwybodaeth Coronavirus

Ffynonellau Gwybodaeth

Mae sefyllfa’r coronavirus yn newid yn gyflym. Dyma ddau wefan y dylid cyfeirio atynt am wybodaeth cyfredol. 

  • Iechyd Cyhoeddus Cymru – gweler https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/ – mae’n cynnwys Cwestiynau Mwyaf Cyffredin fydd yn cael eu diweddaru’n rheolaidd.
  • Mae gwe ddolen Llywodraeth Cymru isod yn dudalen benodol sydd wedi’i hanelu at gyflogwyr a busnesau a byddem yn argymell y dylid ei rhannu gyda chynghorwyr gan ei bod yn cynnig cyngor ar y cyfrifoldebau sydd gan unigolion i’w hunain ac i gydweithwyr: –  https://gov.wales/coronavirus-covid-19-employers-and-businesses-guidance
https://gov.wales/coronavirus-covid-19-employers-and-businesses-guidance
https://gov.wales/coronavirus-covid-19-employers-and-businesses-guidance