Cyfraniad Diffibriliwr Lleol

Casglwyd £500 yn ddiweddar er cof am Mr. Ken Davies, Felinfach bu farw’n sydyn yn dilyn trawiad ar y galon. Trwy garedigrwydd y teulu cyflwynwyd siec i Gadeirydd y Cyngor Cymuned, Y Cyng. Alan Henson a’r Cynghorydd Sir lleol, Y Cyng. Lynford Thomas. Bydd yr arian yn sicrhau bod y diffibrilwyr yn ardal Cyngor Cymuned Llanfihangel Ystrad yn cael gofal priodol. Diolch yn fowr iawn i’r teulu.