Teithebau bws newydd.

Daw’r holl docynnau bws presennol i ben ar 31ain Rhagfyr, 2019. Rhaid ymgeisio am gerdyn newydd cyn y dyddiad hwn.