Cadeirdydd 2022-23 Chairman

Etholwyd y Cyng. Lyn Williams yn Gadeirydd y Cyngor Cymuned am y lfwyddyn 2022-23. Wrth drosglwyddo’r awennau, diolchoodd y Cyng. Gerwyn Owen am y gefnogaeth a dderbyniodd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.