Wal monwiment Cribyn wedi adfer!

Diolch i Gyngor Sir Ceredigion am y gwaith o adfer y wal ar gais y Cyngor Cymuned.