Covid 19 : Canolfannau Cerdded I Mewn

Er mwyn helpu holl drigolion Hywel Dda i gael mynediad hawdd a hyblyg i frechlyn COVID-19, gan ddechrau o ddydd Llun 28 Mehefin, bydd clinigau brechlyn cerdded i mewn dos cyntaf ac ail yn rhedeg ym mhob canolfan brechu torfol Hywel Dda ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Galwch i mewn i unrhyw un o’r canolfannau canlynol i dderbyn eich dos brechlyn cyntaf. Mae hyn ar gael i unrhyw un sy’n 18 oed neu’n hŷn neu’ch ail ddos brechlyn os yw’n ddyledus:   

Aberystwyth (Llyfrgell Thomas Parry, SY23 3FL) 

  • Ar agor 7 diwrnod yr wythnos o ddydd Llun 28 Mehefin ymlaen, 10.00am - 8.00pm   

Aberteifi (Canolfan Hamdden Aberteifi SA43 1HG) 

  • Ar agor 7 diwrnod yr wythnos o dydd Gwener 2 Gorffennaf ymlaen, 10.00am - 8.00pm 

Cerdded i Mewn Caerfyrddin (Canolfan Gynhadledda Halliwell, UWTSD, SA31 3EP) 

  • Ar agor 7 diwrnod yr wythnos o dydd Iau 1 Gorffennaf ymlaen, 10.00am - 8.00pm 

Gyrru trwodd Cerfyrddin (Maes y Sioe, SA33 5DR) 

Ar agor 7 diwrnod yr wythnos o dydd Llun 28 Mehefin ymlaen, 10.00am - 7.00pm