Covid19: dolenni defnyddiol


Teithio a thrafnidiaeth: Gwybodaeth i weithwyr allweddol a phob teithio hanfodol arall  https://llyw.cymru/teithio-thrafnidiaeth-cyngor

Ystadegau ac ymchwil cysylltiedig â coronafeirws (COVID-19)  Data a’r dadansoddiad diweddaraf are effaith coronafeirws ar gyndeithas yng Nghymru                                            https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil-cysylltiedig-coronafeirws-covid-19?

Canllawiau ar gyfer y gweithle i gyflogwyr a chyflogeion: COVID-19 Canllawiau i gyflogwyr a gweithwyr gadw’n ddiogel yn y gweithle yn ystod pandemig y coronafeirws                                    https://llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-y-gweithle-i-gyflogwyr-chyflogeion-covid-19?

 
Travel and transport: advice Information for key workers and all other essential travel. https://gov.wales/travel-and-transport-advice

Coronavirus (COVID-19) related statistics and research Latest data and analysis on the effect of coronavirus on society in Wales                                                  https://gov.wales/coronavirus-covid-19-related-statistics-and-research

Workplace guidance for employers and employees: COVID19  keep safe in the workplace during the coronavirus (COVID-19) pandemic                         https://gov.wales/workplace-guidance-employers-and-employees-covid19