Gwybodaeth am Gymorth / Hardship Support

Mae Cydlynydd Teuluoedd yn Gyntaf a Ffoaduriaid Cyngor Sir Ceredgion wedi paratoi’r ddogfen hon sy’n rhoi gwybodaeth am wahanol gefnogaeth sydd ar gael i drigolion sy’n wynebu caledi.

Gofynwyd i ni ledaenu’r wybodaeth yma er mwyn gallu cyrraedd gymaint a sydd bosib o’r rhai sydd angen cefnogaeth.

Gwefannau defnyddiol:
Cyngor Sir Ceredigion – Budd-daliadau
Cyngor Sir Ceredigion – Perthnasoedd Teuluol
Cyngor ar Bopeth Ceredigion Citizens Advice
Cyngor ar Bopeth Cymru
Advicelink Cymru
Helpwr Arian
Banciau Bwyd a Bwyd am ddim neu am cost isel
Prosiect Bwyd Llanbed: 07720 823809
Banc Bwyd Llanbed: 07582 905743
Banc Bwyd Aberaeron: 01545 570433
Banc Bwyd Eglwys Aberaeron 5k+ : 01545 570433
Jubilee Storehouse: Aberystwyth: 0800 2425844
Fforwm Penparcau: 01970 611099
Bwyd Dros Ben Aber : aberfoodsurplus@outlook.com
Banc Bwyd Aberteifi: 07949 127307
Banc Bwyd Llandysul: 07508 366423

The Families First and Refugees Coordinator for Ceredigion County Council has prepared this document which provides information regarding the various support available to resident facing hardship. We have been asked to circulate this information in order to reach as many people as possible that require support

Useful websites
Benefits – Ceredigion County Council
Family Relationships – Ceredigion County Council
Cyngor ar Bopeth Ceredigion Citizens Advice
Citizens Advice Wales
Advicelink Cymru
Money Helper
Food banks and no-cost/low cost meals
Lampeter Food Project: 07720 823809
Lampeter Food Bank: 07582 905743
Aberaeron Food Bank: 01545 570433
Aberaeron Church Food Bank 5k+: 01545 570433
Jubilee Storehouse: Aberystwyth: 0800 2425844
Penparcau Forum: 01970 611099
Aber Food Surplus: aberfoodsurplus@outlook.com
Cardigan Food Bank: 07949 127307
Llandysul Food Bank: 07508 366423
This information was prepared by Citizens Advice
and Ceredigion County Council. August 2021