Hewl ar gau / Road closure

Noder y ffordd canlynol a fydd ar gau dros dro: / Please be advised of the following road closure: 

Mynediad i gerbydau’r gwasanaethau brys / Vehicle access provided for emergency services

Cyf:/Ref:42/21
Rhif y Ffordd/Road no:

USRN
C1107

Lleoliad:/Location:
Dihewyd, Lampeter. SA48 7PZ
Dyddiad ac amser/
Dates and times:
06/05/2021
09:00-17:00
  Parhad:Yn ddyddiol – Yn ystod y cyfnod dan sylw/
yn ddyddiol –Yn ystod y diwrnod gwaith/
24 awr y dydd/ Yn ystod y cyfnod dan sylw
 
Duration:Daily – During Times Specified/Daily – During Working Day/ 24 hours a day/ During Period Specified
Gwaith:/Works:Gwaith Gwasanaeth BT/BT Service repairs
Ymgeisydd:/Applicant:  Quantum/MJ Quinn/BT  
Rheswm:/Reason:I sicrhau diogelwch y cyhoedd/
To ensure public safety