Hewl ar gau / Road Closure

Noder y ffordd canlynol a fydd ar gau dros dro: / Please be advised of the following road closure: 

Mynediad i gerbydau’r gwasanaethau brys / Vehicle access provided for emergency services

Cyf:/Ref:03/21
Rhif y Ffordd/Road no:

USRN
C1015   47101467

Lleoliad:/Location:
  Troed-y-rhiw. SA48 7QW  
Dyddiad ac amser/
Dates and times:
09:00-12:00 ar/on 13/04/2021
  Parhad:Yn ddyddiol – Yn ystod y cyfnod dan sylw/
yn ddyddiol –Yn ystod y diwrnod gwaith/
24 awr y dydd/ Yn ystod y cyfnod dan sylw
 
Duration:Daily – During Times Specified/Daily – During Working Day/ 24 hours a day/ During Period Specified
Gwaith:/Works:Gwaith Gwasanaeth BT / BT Service Repairs
Ymgeisydd:/Applicant:  Quantum Traffic Management/MJ Quin BT  
Rheswm:/Reason:I sicrhau diogelwch y cyhoedd/
To ensure public safety

Noder y ffordd canlynol a fydd ar gau dros dro: / Please be advised of the following road closure: 

Mynediad i gerbydau’r gwasanaethau brys / Vehicle access provided for emergency services

Cyf:/Ref:04/21
Rhif y Ffordd/Road no:

USRN
C1185   47123462

Lleoliad:/Location:
2 lleoliadau/locations   Dihewyd.  SA48 7QW.  SA48 7QR.  
Dyddiad ac amser/
Dates and times:
09:00-17:00 ar/on 13/04/2021
  Parhad:Yn ddyddiol – Yn ystod y cyfnod dan sylw/
yn ddyddiol –Yn ystod y diwrnod gwaith/
24 awr y dydd/ Yn ystod y cyfnod dan sylw
 
Duration:Daily – During Times Specified/Daily – During Working Day/ 24 hours a day/ During Period Specified
Gwaith:/Works:Gwaith Gwasanaeth BT / BT Service Repairs
Ymgeisydd:/Applicant:  Quantum Traffic Management/MJ Quin BT  
Rheswm:/Reason:I sicrhau diogelwch y cyhoedd/
To ensure public safety