Ffordd ar gau / Road Closure

Noder y ffordd canlynol a fydd ar gau dros dro: / Please be advised of the following road closure: 

Dim mynediad i gerbydau’r gwasanaethau brys / No through access provided for emergency services

Cyf:/Ref:402/20
Rhif y Ffordd/Road no:

USRN
B4337   47122785  

Lleoliad:/Location:
  Nantdderwen, Temple Bar, Llanbedr Pont Steffan/ Lampeter, SA48 8BQ  
  Dyddiad ac amser/
Dates and times:
25/03/2021 – 29/03/2021   09:00 – 18:00  
  Parhad:Yn ddyddiol – Yn ystod y cyfnod dan sylw/
yn ddyddiol –Yn ystod y diwrnod gwaith/
24 awr y dydd/ Yn ystod y cyfnod dan sylw
 
Duration:Daily – During Times Specified/Daily – During Working Day/ 24 hours a day/ During Period Specified
Gwaith:/Works:  Gwaith i’r Gwasanaeth Dŵr / Water Service Works  
Ymgeisydd:/Applicant:  Dŵr Cymru Welsh Water  
Rheswm:/Reason:I sicrhau diogelwch y cyhoedd / To ensure public safety