Cau’r Ffordd / Road Closure

Noder y ffordd canlynol a fydd ar gau dros dro: / Please be advised of the following road closure: 

Mynediad i gerbydau’r gwasanaethau brys / Vehicle access provided for emergency services

Cyf:/Ref:29/21
Rhif y Ffordd/Road no:

USRN
U5355   47112570  
Lleoliad:/Location:Dihewyd, Llanbedr Pont Steffan/Lampeter,  SA48 7PJ
  Dyddiad ac amser/
Dates and times:
19/04/2021 – 23/04/2021 07:00-18:00  
  Parhad:Yn ddyddiol – Yn ystod y cyfnod dan sylw/
yn ddyddiol –Yn ystod y diwrnod gwaith/
24 awr y dydd/ Yn ystod y cyfnod dan sylw
 
Duration:Daily – During Times Specified/ Daily – During Working Day/ 24 hours a day/ During Period Specified
Gwaith:/Works:Ail-wynebu Priffyrdd / Highway Resurfacing
Ymgeisydd:/Applicant:Cyngor Sir Ceredigion / Ceredigion County Council  
Rheswm:/Reason:I sicrhau diogelwch y cyhoedd/To ensure public safety