Newyddion Cyfrifiad 2021 Census News

Mae’r cyfrifiad yn bwysig i bob un ohonom. Mae’r wybodaeth sy’n cael ei gasglu yn helpu’r llywodraeth ac awdurdodau lleol i gynllunio gwasanaethau fel ysgolion, meddygfeydd a llyfrgelloedd

Am gymorth i gwblhau’r cyfrifiad mae croeso i chi gysylltu a G.Huw Davies, Rheolwr Ymgysylltu’r Cyfrifiad ar gyfer Ceredigion a Powys bore dydd Llun neu Mawrth nesaf 8fed neu 9fed o Fawrth rhwng 9am a 1pm. +44 (0)7452 945860

The census is important to all of us. The information it collects helps the government and local authorities plan services like schools, doctors’ surgeries and libraries. 

If someone wishes for more local help you are welcome to contact G. Huw Davies, Census Engagement Manager between 9am and 1pm next Monday and Tuesday morning, 8th and 9th March. Please telephone the number below if you require help.

+44 (0)7452 945860