Cronfa Uwchraddio Band Eang / Broadband Upgrade Fund

Cyllid I Uwchraddio Cysylltiad Band Eang

Mae Ceredigion yn un o saith sir wledig sydd wedi cael eu dewed i gymryd rhan mewn cynllun peilot band eang newydd o’r enw ‘Cronfa Uwchraddio Band Eang’. 

Gallai cartrefi a busnesau yng Ngheredidion sydd â chyflymder band eang llai na 30Mbps fod yn gymwys am fwy o gyllid tryw’r Gronfa c chynllun talebau atodol Llywodraeth Cymru.

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru eich diddordeb ewch i: https:/broadband-upgrade-fund.campaign.gov.uk

Funding To Upgrade Broadband Connection

Ceredigion is one of seven rural counties selected to take part in a new broadband pilot scheme. Residential and business properties in Ceredigion which currently have broadband speeds of less then 30Mbps many now be eligible for funding through the Broadband Upgrade Fund and the Welsh Government’s top-up voucher scheme.

For more information or to register your interest go to: https:/broadband-upgrade-fund.campaign.gov.uk