Hewl ar gau / Road closure

Mae gwaith ail-wynebu hanfodol yn dgwydd wrth Pandy, Cribyn rhwng 26ain Awst hyd at y 3ydd o Fedi. Bydd y ffordd hon ar gau am y cyfnod hwn. Os oes ganddoch unrhyw gwestiynau ynglyn a’r gwaith hwn gallwch gysylltu a John Kehoe o gwmni G.D. Harries ar 07785 455715

Essential Highway Resurfacing Works will take place at Pandy, Cribyn between 26th August and 3rd September. The road will be closed during this time. If you have any questions relating to this work you can contact John Kehoe at GD Harries on 07785 455715.